| Etusivu | Projektin sisäiset sivut | Apuvälineet | Osallistujat |

Muovatun ohutlevytuotteen uudet suunnittelumenetelmät

Tavoite
  • Osoittaa muovaustapahtuman analysointiin ja simulointiin käytettävän tietokoneavusteisen menetelmän toimivuus.
  • Osoittaa muovatun tuotteen venymäanalyysimenetelmän käyttökelpoisuus.
  • Rakentaa internetpohjainen suunnittelu-valmistusketjudemo.
Hyöty

Ohutlevytuotteen valmistuksen numeerisella simuloinnilla ja siihen liitetyllä venymämittausanalyysilla saadaan tietoa tuotteen valmistettavuudesta ja voidaan saavuttaa alla lueteltuja etuja. 

  • Pienentää uusien työkalujen käyttöönottoon liittyviä riskejä
  • Alentaa työkalujen valmistuskustannuksia
  • Vähentää tuotannon aloituksessa tarvittavien kokeiden määrää
  • Lyhentää tuotekehityksestä valmistuksen aloittamiseen tarvittavaa aikaa
  • Parantaa laatua ja tuottavuutta
  • Lyhentää tuotteen toimitusaikaa
  • Optimoida materiaalin käyttö

Kahden hankkeen muodostama kokonaisuus

Yllä olevassa kuvassa on esitetty hankeessa kehitettävää arvoketjua ja sen osa-alueita. Kohdat "Sarjatyökalut ja sarjavalmistus" ja "Lopputuote" on rajattu hankkeen ulkopuolelle.

 

Lisätietoja Harri.Jokinen@vtt.fi

Päivitetty 13.12.2000

 


Teknologiasiirron nopeuttamiseksi  tämän tavoitetutkimushankkeen rinnalle on muodostettu erillinen yritysryhmähanke, joka jo projektin aikana hyödyntää kumuloituvaa osaamista.

Takaisin | Alkuun


| Etusivu | Projektin sisäiset sivut | Apuvälineet | Osallistujat |